Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení za účelem zlepšení funkčnosti portálu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více zde.

Přihlášení
Neautorizovaný přístup
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov, Energetický štítek, energetický průkaz a novela zákona č. 406/2000 Sb.

PENBKoncem roku 2012 vyšla novela 318/2012 Sb. zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která upravuje povinnosti vlastníků a správců mít vyhotoven Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) k vlastněné, spravované nemovitosti. Platnost novely je od 1. 1. 2013

Následně byl zákon o hospodaření s energiemi novelizován zákonem 103/2015 sb. s účinností od 1.7.2015.

Co je to Průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy (někdy také PENB) je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu energie nutnou pro provoz budovy za časové období. Základním právním rámcem je zákon 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií.

Velmi často se lze setkat s termíny energetický štítek nebo energetický průkaz. Jedná se o nepřesnou terminologii. Zákon č. 406/2000 Sb. i jeho nová změna č. 103/2015 Sb. užívají výhradně termín Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

 

POZOR, pokud je prodej či pronájem inzerován, platí povinnost vlastníka (prodávajícího, pronajímatele) uvádět energetickou klasifikační třídu dle PENB již při inzerci. Při kontrole SEI (Státní energetickou inspekcí) hrozí při zjištění nesplnění povinnosti předložení PENB pokuta u osob fyzických do 100 tisíc a u osob právnických 200 tisíc Kč.

Mám zájem o nezávaznou poptávku vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy.

Grafické znázornění energetické náročnosti budovy

PENB_1stranaPENB_2strana

 

Co vše obdržíte při zhotovení PENB?

 • průvodní list
 • výpis z nahlížení do KN
 • výpis z OR
 • vstupní klimadata
 • grafický průkaz
 • protokol
 • osvědčení energetického specialisty
 • souhrnné údaje
 • parametry TZB (technického zařízení budov)
 • Energetický posudek implementace alternativních systémů dodávek energie využívajících místních obnovitelných zdrojů energie (OZE).*

  *Platnost od 1.12.2015

Dále je možné po domluvě nadstandartně získat:

 • skladby konstrukcí s výpočtem tepelného odporu, resp. součinitele prostupu tepla, roční bilance kondenzace
 • výpočet tepelných ztrát po místnostech pro dimenzování těles otopné soustavy
 • výpočet letní a zimní stability místností

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro Vás zajišťuje:

Vančura Tomáš (energetický technik)

Plzeňská 59/602
370 04 České Budějovice

E-mail: energetickyprukaz@gmail.com


Praxe a reference

 • práce pro projekční společnosti
 • více jak 200 Průkazů energetické náročnosti budov
 • participace na cca. 50ti zpracování žádostí Zelená úsporám a Nová zelená úsporám
 • zhotovení energetických auditů pro budovy státní správy
 • zhotovení posudků alternativních systémů dodávek energie (zdroje nad 200 kW-výměna či větší změna dokončené budovy)
 • konzultace při zateplování budov